Alat Tukang

Waterpass

Di dunia pengukuran, waterpass adalah suatu alat atau indikator yang sering ditemui di berbagai alat ukur. Waterpass sendiri sebenarnya bukanlah alat…