Budaya Jawa

5 Nama Hari Pasaran Jawa (Pancawara)

Urutan Nama Hari Pasaran Jawa (Pancawara) _Urutan rangkep dina (rangkap hari) pasaran jawa atau disebut dengan pancawara masih kental digunakan oleh …