Rasul SAW

Nabi Muhammad Dalam Torah (Taurat), Terbongkar Rahasia

br/> Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yan…

Khutbah Terakhir Nabi Muhammad

br/> 9 ZULHIJJAH TAHUN 10 HIJRIYAH, DI LEMBAH URANAH, GUNUNG 'ARAFAH "Wahai manusia dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan !!! A…