UN 2014

Pedoman Pengisian Halaman Belakang Ijazah

Sehubungan dengan telah diumumkannya kelulusan ujian nasional SMK tahun pelajaran 2013/2014. Bersama ini kami informasikan mengenai pedoman pengisian…