riba

Riba : Materi PAI

Sudah menjadi tradisi bertahun tahun, tradisi tukar uang baru juga ramai beberapa minggu sebelum Lebaran. Sehingga munculah permaslahan yang tergolon…